Het belang van een goede bedrijfshulpverlening

Per bedrijf of organisatie verschillen de risico’s die zich kunnen voordoen. In kantoorpanden zijn de risico´s over het algemeen lager dan in bijvoorbeeld de bouw, industrie en horeca. Door middel van het aanwijzen van één of meerdere bhv´ers en de aanschaf van goede bhv hulpmiddelen, kunnen risico´s worden beheerst die niet door maatregelen kunnen worden weggenomen. Denk bijvoorbeeld aan een collega die onwel wordt of een brand die plotseling ontstaat. Daarom is het belangrijk dat u de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie goed heeft geregeld.

Breng mogelijke risico’s in kaart

Als werkgever heeft u een algemene zorgplicht tegenover uw werknemers. De manier waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd valt hier ook onder. Situaties waarin risico´s kunnen uitmonden in calamiteiten moeten zoveel mogelijk worden uitgebannen. Het in kaart brengen van deze mogelijke risico’s moet worden vastgelegd in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Onderdelen die hierin aan bod komen zijn onder andere:

 • Aantal werknemers binnen uw organisatie;
 • De ligging van uw bedrijfspand;
 • Evacuatieplan;
 • De indeling van uw organisatie in ruimtes;
 • Aanwezigheid van niet zelfredzame personen;
 • Aantal aanwezige BHV’ers binnen uw organisatie;
 • Aanwezigheid van BHV hulpmiddelen (bijvoorbeeld EHBO koffers + evacuatiemiddelen)
 • Mogelijke aanwezige risico’s voor werknemers en derden;
 • BHV stappenplan.

 

Het belang van een goede bedrijfshulpverlening > Het BHV-plan

Zoals u bij het laatste punt kunt lezen, wordt het BHV-plan op basis van de risico inventarisatie- en evaluatie opgesteld. De risico’s van de organisatie zijn in beeld gebracht. Alle risico’s die overblijven, die ondanks vooraf genomen maatregelen kunnen resulteren in een noodsituatie, moeten door een goede bedrijfshulpverlening kunnen worden opgevangen. In het BHV-plan worden de stappen geschetst die moeten worden genomen als er zich een ongeval voordoet, een brand of ander incident. In het bezit hebben van BHV hulpmiddelen is hierin essentieel!

De Resc-Q-Assist EHBO koffer helpt u op weg naar de juiste hulp!

Om BHV’ers op weg te helpen heeft ESE International, totaalleverancier op het gebied van BHV, de Resc-Q-Assist EHBO koffer ontwikkeld. Met eenvoudige criteria helpt de Resc-Q-Assist EHBO koffer u de juiste diagnose te stellen en geeft vervolgens aanwijzingen welke hulpmiddelen er gebruikt dienen te worden om het slachtoffer te behandelen.

Wilt u meer weten over hoe u de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie kunt organiseren? Neem dan contact op met ESE International.

Voor wie is de Resc-Q-Assist EHBO koffer?

Dat antwoord is in feite simpel: voor iedereen die te maken krijgt met het verlenen van eerste hulp. Staat veiligheid voorop binnen uw organisatie, instelling of vereniging? Informeer dan naar de mogelijkheden van de Resc-Q-Assist koffer.

In de praktijk

 

 

De voordelen van de Resc-Q-Assist EHBO koffer

 • Altijd de juiste hulp kunnen bieden door duidelijke instructies;
 • Zowel ervaren als onervaren hulpverleners kunnen ermee werken;
 • Georganiseerde en overzichtelijk EHBO koffer voor snel moeten handelen;
 • Voldoet aan de strengste eisen op het gebied van hulpverlening;
 • In een noodsituatie wordt er kostbare tijd bespaard;
 • Effectief en gebruiksvriendelijk;
 • Beschikbaar in 3 verschillende afmetingen en 2 kleuren;
 • De EHBO koffer is gemaakt van stevige materiaal
 • Geheel vrijblijvende offerte en advies op maat voor uw organisatie!