Controle en onderhoud

Het controleren en onderhouden van verbandtrommels, AED’s, brandblusmiddelen en Evac Chairs kost tijd en vereist een bepaalde kennis en deskundigheid. Dat deze tijd, kennis en deskundigheid niet altijd aanwezig is in uw bedrijf is begrijpelijk. ESE International biedt u daarom de mogelijkheid om dit uit handen te geven aan onze professionele controleurs.

Met andere woorden: laat u ontzorgen! Na elke controle wordt er een controleformulier met de uitgevoerde werkzaamheden gemaakt en wordt indien gewenst bij u achter gelaten. Ook houdt ESE International een administratie bij van de uitgevoerde controles en kunnen wij u een jaarrapportage toesturen. Verder houden wij de planning voor u bij en nemen wij een keer per jaar contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak.

Verbandtrommels

De volgende acties worden tijdens de verbandtrommelcontrole uitgevoerd:

 • Het reinigen van de verbandtrommel
 • Het controleren van de oude inhoud
 • Het aanvullen van de verbandtrommel
 • Het aanbrengen van de controlesticker

AED

De volgende acties worden tijdens de optische controle uitgevoerd:

 • De elektroden en batterij van de AED worden gecontroleerd op de vervaldatum
 • De AED wordt gecontroleerd op beschadigingen en andere onregelmatigheden
 • Op de AED wordt een zelf-test uitgevoerd

Evac Chair

De volgende acties worden tijdens de controle uitgevoerd:

 • Alle onderdelen van de Evac Chair worden aan de hand van een inspectierapport (IPR) gecontroleerden op het IPR wordt aangegeven of onderdelen vervangen dan wel gerepareerd dienen te worden. Indien er reparatie noodzakelijk is, wordt dit in overleg met de contactpersoon uitgevoerd.
 • Controle of de Evac Chair nog op de juiste plaats in het gebouw bevindt.
 • De stoel wordt getest op de trap zoals tijdens een ontruiming noodzakelijk is.
 • Na controle ontvangt de contactpersoon een kopie van de bevindingen en reparaties die geconstateerd zijn door de medewerker van ESE International BV.
 • De Evac Chair is altijd voorzien van een informatiesticker met de benodigde informatie zoals leverdatum en serienummer. Deze sticker biedt extra ruimte voor de data van de onderhoudsbeurten. Conform CE-normering worden alle gecontroleerde Evac Chairs registreert. De controle van/het onderhoud aan de Evac Chair mag en kan alleen door een medewerker van ESE International BV verricht worden.

Brandblusmiddelen

De volgende acties worden uitgevoerd:

 • Het éénmaal jaarlijks controleren van de aanwezige brandblusmiddelen, wordt conform de geldende normen 2559, 2659 en 671-3 uitgevoerd door REOB/VEBON gediplomeerde servicemedewerkers. Tevens werkt ESE International conform de geldende Certificatie schema REOB 3.0 richtlijn voor erkende onderhoudsbedrijven.
 • Van alle uitgevoerde werkzaamheden worden gespecificeerde rapporten opgemaakt.
 • De rapportage zal, indien noodzakelijk, worden begeleid door een advies met kostenopgave voor eventuele vervangingen, wijzigingen, aanvullingen en/of alle van veiligheidsbelang zijnde zaken.
 • ESE International is gecertificeerd voor het uitvoeren van jaarlijks en uitgebreid onderhoud blustoestellen en slangsystemen. (draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang)