Reanimeren in Corona tijd

Reanimeren in Corona tijd

Het is een handeling die in de meeste gevallen levensreddend kan zijn: een reanimatie. Door op de juiste wijze mond-op-mond beademing en borstcompressies toe te passen, kan een persoon met hartfalen snel geholpen worden. Maar… hoe zit dat nu eigenlijk ten tijde van het huidige coronavirus? Hoe kunnen hulpverleners op een verantwoorde wijze reanimeren?

Een aangepast reanimatieprotocol

De angst voor besmetting met het COVID-19 virus is momenteel groot. Echter kan er door middel van een aangepast protocol, opgesteld door o.a. de Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM en het Ministerie van VWS, toch op succesvolle wijze gereanimeerd worden. Mond-op-mond beademing is immers in de huidige tijd van Corona lastiger.
De meldkamer van het nationale 112 noodnummer heeft een aangepast reanimatiebeleid ten tijde van het corona-virus. Hiermee beoordeelt de centralist of het slachtoffer van de hartstilstand besmet is met het COVID-19 virus. Wanneer de centralist informatie krijgt die vermoedelijk op een besmetting wijst, vraagt de centralist dit door te geven aan de hulpverleners ter plaatse.

Wat is het aangepaste protocol om te reanimeren?

Mocht je hulp willen verlenen aan iemand die besmet is met het COVID-19 virus, beoordeel dan de ademhaling door alleen te kijken. Op het moment van een hartstilstand is het bloed de eerste minuten meestal nog voldoende voorzien van zuurstof. Het is dan wel van belang dat deze zuurstof rondgepompt wordt door het lichaam. En daar zijn de borstcompressies tijdens een reanimatie voor nodig. Een AED mag dus ook aangesloten worden. In het kort, wanneer bekend is dat een persoon besmet is met het coronavirus:

> Kijk je naar de ademhaling
> Geef je geen mond-op-mondbeademing
> Geef je wel borstcompressies
> Sluit je wel een AED aan.

Beschermen beademingsmaskers ook tegen het coronavirus?

De speciale beademingsmaskers dienen als hygiënisch hulpmiddel bij een reanimatie en vermijden de overdracht van bepaalde ziekteverwekkers via slijm, bloed en adem. Een dergelijk reanimatiemasker wordt over de mond van het slachtoffer geplaatst, waardoor direct contact wordt vermeden. Echter beschermen deze maskers niet of onvoldoende tegen het virus!

Stappenplan

De Nederlandse Hartstichting heeft een stappenplan gemaakt m.b.t. de reanimatie van een persoon zonder AED, zie hieronder. Dit stappenplan is weer van toepassing, tenzij de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat het slachtoffer met COVID-19 besmet is.

Stap 1. Is de omgeving veilig? Controleer dan het bewustzijn

 • Schud aan de schouders en vraag hoe het gaat
 • Geen reactie? Dat wil zeggen dat het slachtoffer bewusteloos is

Stap 2. Bel 112

 • Vraag om de ambulance en geef aan dat de persoon niet reageert
 • Zet de telefoon op luidspreker, de hulpverlener aan de telefoon zal je begeleiden bij de reanimatie
 • Vraag omstanders een AED te halen. Ben je alleen? Haal de AED dan alleen als deze binnen handbereik is.

Stap 3. Controleer de ademhaling

 • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren, zo open je de luchtweg
 • Til met twee vingertoppen van de andere hand de kin op (kinlift)
 • Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er een ademhaling is
 • Geen ademhaling? Start de reanimatie

Stap 4. Borstcompressies

 • Haak je handen in elkaar en zet ze midden op de borstkas
 • Strek je ellebogen en breng je schouders recht boven je handen
 • Druk het borstbeen 5 tot 6 centimeter in
 • Geef 30 borstcompressies, 100 tot 120 keer per minuut

Stap 5. Geef twee beademingen

 • Maak de luchtweg vrij (kantel hoofd en til de kin op) en knijp de neus dicht.
 • Adem normaal in, plaats je lippen rond de mond van het slachtoffer. Adem in één seconde gelijkmatig uit in de mond van het slachtoffer. Kijk daarbij uit je ooghoek of de borstkas van het slachtoffer omhoog komt
 • Herhaal dit, zodat je totaal twee beademingen geeft binnen 10 seconden

Stap 6. Ga door met de reanimatie

 • Blijf afwisselen tussen 30 borstcompressies en twee beademingen
 • Ga door tot de AED er is
 • Stop niet als de ambulancemedewerkers arriveren, wacht tot zij het overnemen

Daarnaast is er ook een stappenplan beschikbaar m.b.t. de reanimatie met behulp van een AED, zie deze hieronder:

Stap 1. Volg de aanwijzingen van de AED

 • Ontbloot borstkas en onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk
 • Activeer de AED
 • Wanneer er nog iemand aanwezig is, laat je diegene de AED aanzetten en aansluiten, zodat je je kunt richting om borstcompressies en beademing
 • Bevestig de elektroden op de ontblote borstkas
 • Luister en doe wat de AED zegt
 • Zorg dat niemand het slachtoffer aanraakt als de AED het hartritme analyseert
 • AED kan vervolgens wel of geen schokopdracht uitvoeren

Stap 2. AED geeft schokopdracht

 • Vraag iedereen afstand te houden van het slachtoffer wanneer de AED een schokopdracht uitvoert
 • Start direct na de schokopdracht weer met 30 borstcompressies

Stap 3. AED geeft geen schokopdracht

 • Ga door met de 30 borstcompressies

Stap 4. Slachtoffer komt bij

 • Als het slachtoffer zijn / haar ogen opent en normaal gaat ademen, controleer je de ademhaling. Als de ademhaling normaal is, leg je het slachtoffer in de stabiele zijligging. De elektroden van de AED mag je op het slachtoffer laten zitten

Reanimatie hulpmiddelen redden levens!

Inmiddels is het normale reanimatieprotocol landelijk weer van kracht. Bent u verantwoordelijk voor de hulpverlening binnen uw organisatie? En wilt u reanimatie hulpmiddelen toevoegen aan uw hulpverleningsplan? Bekijk dan ons brede assortiment reanimatie hulpmiddelen en neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Voor meer informatie over reanimatie tijdens het coronavirus, adviseren we u contact op te nemen met de Infolijn van de Nederlandse Hartstichting.