Over ons

Visie

ESE International heeft de juiste oplossing op het gebied van Evacuatie, Bedrijfshulpverlening, EHBO.

Missie

ESE International is de totaal leverancier op het gebied van Evacuatie, Bedrijfshulpverlening en EHBO. Dóór onze know how van de huidige en potentiele markten zijn wij in staat u op het gebied van Evacuatie, Bedrijfshulpverlening en EHBO een professionele oplossing te bieden. Door de eigen productie van verbandmiddelen (Quick), verbandtrommels, rugtassen, BHV kasten, brancards, werkkleding én importeursrechten van de Evac+Chair en Plum zijn wij in staat u altijd een hoge kwaliteit en een juiste prijs te bieden! 

ISO-9001 Gecertificeerd

Met een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem heeft het management de instrumenten in handen om het bedrijf optimaal te leiden.

De norm is compatibel met andere internationaal erkende normen zoals de ISO 14001, VCA, HACCP, GMP, BRC, etc.

De voordelen van ISO 9001:

• Belangrijk voordeel van ISO 9001 certificering is concurrentievoorsprong.
• Voor een ISO 9001 certificering wordt gekozen om de groei van het
marktaandeel te realiseren.
• Bij bedrijven die een ISO certificaat hebben verkregen neemt de verkoop
veelal aanzienlijk toe en stijgt het bedrijfsresultaat.De ISO 9001 norm:

• De ISO 9001 norm is een verzameling voorschriften die een handleiding vormen om de processen binnen een bedrijf te beschrijven.
• De processen moeten leidend zijn voor de structuur en de vastlegging van het kwaliteitsmanagementsysteem.
• Processen die er voor zorgen dat een overeenkomst met een klant, met betrekking tot een product of dienst, uiteindelijk resulteert in de
levering van het product dat voldoet aan de verwachting van de klant.

Uitgangspunten ISO 9001 norm:

• Bestaande bedrijfsprocessen eenvoudig, begrijpelijk en schriftelijk vastleggen;
• Onnodige kosten vermijden.

De basis:

• Zeg wat je doet;
• Doe wat je zegt;
• Bewijs dat je doet wat je zegt.

Praktijk:

• ISO 9001 is een praktische toepassing voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.
• Een gezond bedrijf opereert al volgens procedures die overeenkomen met ISO 9001 anders had zij geen bestaansrecht.
• ISO 9001 is een managementinstrument, dat alle mogelijkheden tot verbeteringen biedt door volledig inzicht te verschaffen in de
bedrijfsprocessen en is een instrument bij uitstek om procesmatig kwaliteitsverbeteringen door te voeren.

Procesmatig benaderd:

De klant maakt deel uit van de markt en bepaalt de kwaliteit van een product. Deze gedachtegang staat geheel in lijn met de hedendaagse marktstrategie. Deze benadering vraagt om een constante interactie tussen klant en ondernemer en de eisen die aan een product kunnen worden gesteld. Communicatieprocessen dienen ervoor te zorgen dat klanttevredenheid wordt bewerkstelligd.

Iedere activiteit die input ontvangt en deze omvormt tot output, kan als een proces worden gezien. Om doelmatig te kunnen functioneren, moet een onderneming een groot aantal onderling samenhangende processen onderkennen en beheren. Output van het ene proces is veelal de input voor het volgende proces. Identificatie en beheer van processen die in een onderneming worden toegepast, en de interacties van dergelijke processen, wordt aangeduid als een “procesmatige benadering”.

Hieronder een conceptuele illustratie voor een procesmatige benadering. De klant speelt hierin een belangrijke rol door input te leveren in de vorm van de gestelde eisen. De klanttevredenheid wordt bewaakt om te kunnen beoordelen of aan de eisen van de klant wordt voldaan.

 

KIWA NCP Gecertificeerd
Met de KIWA NCP certificering voor jaarlijks en uitgebreid onderhoud blustoestellen en slangsystemen ( REOB 3.0) (draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang) kunnen wij onderhoudswerkzaamheden aan uw blustoestellen uitvoeren.


[CPT Assortment Highlight]

Een greep uit ons assortiment

Op zoek naar een Resc-Q-assist, een Evac Chair MK4 of Verbandmiddelen?
ESE International B.V. heeft een groot assortiment aan diverse hulpmiddelen. Neem een kijkje in ons uitgebreide assortiment.

Bekijk het assortiment